Βιογραφικό

ΩΡΛ Αθήνα - Νησωτάκης Εμμανουήλ

Ωτορινολαρυγγολόγος Παίδων – Ενηλίκων
Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου

Εμμανουήλ Σ. Νησωτάκης-Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σπουδές Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Επαγγελματική Εμπειρία
 • Υπηρεσία Υπαίθρου: Κ.Υ.Κανδάνου, Χανιά Κρήτης
 • Γενική Χειρουργική: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων
 • Ειδίκευση ΠαιδοΩΡΛ: Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
 • Ειδίκευση ΩΡΛ Ενηλίκων: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ¨Ιπποκράτειο¨
 • Πλαστική Χειρουργική: Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Νευροχειρουργική: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ¨Ευαγγελισμός¨
Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη βαρηκοΐας στα νοσηλευόμενα νεογνά της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ¨Αττικό¨
 • Courses on Clinical Trials, Good Clinical Practice and Regulatory Requirements for Clinical Trials, Cambridge University Hospitals
Εθελοντική Εργασία
 • Ιατρός ΩΡΛ Τμήματος – Ανοικτό Πολυϊατρείο Γιατρών του Κόσμου
 • Healthy Hearing Group, Special Olympics, Athens
Πρόσφατα Συνέδρια – Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Workshop
 • <<16ο Σεμινάριο Χειρουργικής Εκσκαφής Κροταφικού Οστού >>Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Αθηνών, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, 4-8 Νοεμβρίου 2013
 • <<3ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Κεφαλής και Τραχήλου>>Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Αθηνών, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, 29-31 Οκτωβρίου 2013
 • << Ημερίδα Νέας Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου και Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας Ακοολογίας – Νευροωτολογίας>>, Αθήνα, 25 Μαΐου 2013–
 • << 23ο Σεμινάριο Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας Ακοολογίας – Νευροωτολογίας>>, Αθήνα , 6 Απριλίου 2013–
 • << Σεμινάριο κροταφικού Οστού – Πρακτική Άσκηση επί Νωπών Παρασκευασμάτων >>, Β’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Αθηνών , 15-16 Φεβρουαρίου 2013
 • << 7ο Σεμινάριο Ακοοπροθετιστών – Πανελλήνια Εταιρεία Ωτολογίας Aκοολογίας – Νευροωτολογίας>>, Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2013
 • << 11οWorkshop Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός & Παραρρινίων Κόλπων – Ρινοπλαστικής, Β’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Αθηνών,30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2012
 • << Ημερίδα Νέας Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ – Χειρουργικής Kεφαλής & Τραχήλου και Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας – Ακοολογίας – Νευροωτολογίας, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2012
 • << 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Forum 2012 >>, Αθήνα, 21-24 Νοεμβρίου 2012
 • << 3η Ημερίδα Σιαλενδοσκόπησης>>, Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο Elpen, 17 Νοεμβρίου 2012
 • <<21ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου>>,Καλαμπάκα, 19-21 Οκτωβρίου 2012
 • << Ημερίδα Νέας Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ – Χειρουργικής κεφαλής & Τραχήλου και Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας – Ακοολογίας – Νευροωτολογίας>>, Αθήνα, 17 Μαρτίου 2012
 • <<12ο Πανελλήνιο Ρινολογικό Σεμινάριο>>, Βόλος, 3 -5 φεβρουρίου 2012
 • <<Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας>>, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011
 • <<Νόσος Meniere , αυτοάνοσες ωτολογικές παθήσεις και ενδοτυμπανικές εγχύσεις>>, 16ο Πανελλήνιο συνέδριο ΩΡΛ – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011
 • <<Βασικές γνώσεις ακτινολογίας κροταφικού οστού – Διαδραστικό τεστ>>,16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011
 • <<16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου>>, Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011
 • <<28thPolitzer Society Meeting>>,Athens, 28th September – 1stOctober 2011
el