Πολύποδες Λάρυγγα

Πολύποδες Λάρυγγα

Οι πολύποδες λάρυγγα ,είναι βλάβες της επιφάνειας των φωνητικών χορδών κι εμφανίζονται συνήθως σαν εστιακή διόγκωση με ευρεία βάση ή μίσχο στη μία από τις δύο χορδές.Πρόκειται για καλοήθεις βλάβες που απαντώνται πιο συχνά σε άνδρες και η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι οφείλονται σε κακή χρήση της φωνής που οδήγησε σε φωνητικό τραύμα. Στην περιοχή του τραυματισμού προκαλείται μικροαιμορραγία και οίδημα που μπορεί να αφήσει μόνιμη διόγκωση της φωνητικής χορδής.Η διαταραχή της ανατομίας των χορδών επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ταλαντώνονται κατά τη φώνηση, γι’αυτό και το πιο συχνό σύμπτωμα είναι βράγχος φωνής και η κούραση στην ομιλία.Η διάγνωση γίνεται γρήγορα και ανώδυνα με ενδοσκόπηση λάρυγγα. Εξετάζονται σε μεγέθυνση οι φωνητικές χορδές τόσο όσον αφορά την ανατομία τους όσο και την λειτουργικότητά τους

Θεραπευτικά, μικρές βλάβες μπορούν να βελτιωθούν με λογοθεραπεία. Η βασική αντιμετώπιση των πολυπόδων είναι η χειρουργική αφαίρεση με μικρολαρυγγοσκόπηση.

Πως αντιμετωπίζονται οι Πολύποδες Λάρυγγα ;

Θεραπευτικά, μικρές βλάβες μπορούν να βελτιωθούν με λογοθεραπεία. Η βασική αντιμετώπιση των πολυπόδων είναι η χειρουργική αφαίρεση με μικρολαρυγγοσκόπηση.

Πολύποδες Λάρυγγα
el