Πλήρης Έλεγχος Ακοής

Πλήρης Έλεγχος Ακοής

Η βαρηκοΐα είναι ένα πολύ σύνηθες σύμπτωμα που απαιτεί πλήρη διερεύνηση. Το αίσθημα της απώλειας ακοής μπορεί να εμφανιστεί αιφνίδια (αιφνίδια απώλεια ακοής) ή να υπάρχει πολύ καιρό και να έχει αργή προοδευτική επιδείνωση. Πολλές παθήσεις, από οξείες φλεγμονές του ωτός έως κι ένα απλό κρυολόγημα, μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο ακοής.

Τι είδους βαρηκοΐα έχω;

Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας

Πρόκειται για την απώλεια ακοής που προκύπτει όταν ο ήχος δε φτάνει ικανοποιητικά μέχρι τον όργανο της ακοής (κοχλίας) που βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτιού. Βύσμα κυψέλης που αποφράσσει τον πόρο του αυτιού, ανατομικές ανωμαλίες του πόρου ή του τυμπάνου και παθήσεις του μέσου ωτός είναι από τις πιο συχνές παθολογίες που ανευρίσκονται.

Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα

Προκύπτει από βλάβη του οργάνου της ακοής (κοχλίας) ή της νευρικής οδού που μεταφέρει το ακουστικό σήμα από το αυτί μέχρι τον εγκέφαλο. Η ηλικία, η κληρονομικότητα, η έκθεση σε θόρυβο, αλλά και συγγενείς παθήσεις ή λήψη ωτοτοξικών φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε αυτού του τύπου την βαρηκοΐα.

Μικτή Βαρηκοΐα

Είναι σύνθεση των δύο ανωτέρω τύπων, με ποικίλο βαθμό συμμετοχής του καθένα, στην εμφάνιση της απώλειας ακοής του ασθενούς.

Τι περιλαμβάνει ο πλήρης έλεγχος;

Ωτοσκόπηση

Απαραίτητη πριν τις ακοολογικές δοκιμασίες είναι η κλινική εξέταση του ωτός για την ανεύρεση οποιασδήποτε παθολογίας μπορεί να επηρεάσει την ακοή.

Τονικό Ακοόγραμμα

Είναι η εξέταση εκλογής για την διάγνωση του βαθμού και του τύπου της βαρηκοΐας. Ο ασθενής τοποθετείται σε ηχητικά μονωμένο θάλαμο, φορά ακουστικά και ακούει ήχους σε διάφορες συχνότητες και εντάσεις. Επιβεβαιώνει ότι άκουσε κάθε ήχο ξεχωριστά πιέζοντας ένα κουμπί. Έτσι καταγράφεται η ποιότητα της ακοής μέσω αέρινης αγωγής, δηλαδή όταν ο ήχος μεταφέρεται με τον αέρα μέσω του ακουστικού πόρου και του τυμπάνου στον όργανο της ακοής, όπως συμβαίνει δηλαδή φυσιολογικά
Στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης ο ασθενής απαντά στους ήχους που ακούει μέσω ενός μικρού δονητή που τοποθετείται πίσω από το πτερύγιο. Δονώντας το οστό πίσω από το αυτί ο ήχος μεταδίδεται άμεσα στο όργανο της ακοής (οστέινη αγωγή) και καταγράφουμε πως ανταποκρίνεται το νεύρο της ακοής, παρακάμπτωντας το εξωτερικό αυτί.
Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δύο ανωτέρω εξετάσεων θα αποκαλύψει τον τύπο και τον βαθμό της βαρηκοΐας
Το τονικό ακοόγραμμα είναι ασφαλές και μπορεί να εκτελεστεί και από παιδιά 4 ετών και άνω.

Τυμπανόγραμμα

Τοποθετείται στο εξεταζόμενο αυτί ένα ειδικό βύσμα και χορηγείται ένα συγκεκριμένο ηχητικό ερέθισμα. Ο τυμπανογράφος καταγράφει τον όγκο της κοιλότητας του ωτός καθώς και τον τρόπο που πάλλεται η τυμπανική μεμβράνη. Προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την παρουσία υγρού στο αυτί, τρύπας στο τύμπανο και άλλων ανατομικών βλαβών της ακουστικής συσκευής.

el