Οζίδια φωνητικών χορδών

Οζίδια φωνητικών χορδών

Ποια είναι η βασική αιτία δημιουργίας για τα Οζίδια των Φωνητικών Χορδών; Η χρόνια κακή χρήση της φωνής.  Στην επιφάνεια των φωνητικών χορδών δημιουργούνται μικροτραυματισμοί που οδηγούν σε πάχυνση του επιθηλίου στην περιοχή.

Γυναίκες κι επαγγελματίες φωνής, όπως τραγουδιστές, καθηγητές, δικηγόροι, νηπιαγωγοί, αλλά σπανιότερα και παιδιά είναι πιο πιθανό να πάσχουν από οζίδια

Βραχνή φωνή που ¨κουράζεται¨εύκολα, διπλοφωνία και δυσκολία στις ψηλές νότες στο τραγούδι είναι χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Ο ενδοσκοπικός έλεγχος θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση και θα βοηθήσει τον ασθενή να προχωρήσει στη θεραπεία που περιλαμβάνει λογοθεραπεία και φωνητική.

el