Καθαρισμός Αυτιών (Ώτων)

Καθαρισμός Αυτιών (Ώτων)

Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει συσσώρευση κυψελίδας στον πόρο του αυτιού είτε λόγω υπερπαραγωγής είτε λόγω δυσκολίας στη φυσιολογική προώθησή του. Η χρήση μπατονέτας, η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας, η φλεγμονή στο αυτί καθώς και ανατομικές παραλλαγές όπως ο στενός ακουστικός πόρος και οι εξοστώσεις, είναι συνήθη αίτια συσσώρευσης βύσματος.

Ο καθαρισμός του βύσματος γίνεται με χρήση ειδικής ιατρικής αναρρόφησης υπό άμεση όραση ή με τη χρήση ΩΡΛ μικροσκοπίου.

Συνήθως το βύσμα δημιουργείται μετά από πάροδο μηνών συσσώρευσης κυψελίδας στον πόρο του αυτιού, γι αυτό και η αφαίρεσή του μπορεί και πρέπει να γίνεται μόνο από τον ιατρό σας. Κάθε προσπάθεια στο σπίτι με μπατονέτα ή συσκευές του εμπορίου ενέχουν κινδύνους τραυματισμού του πόρου, αιμορραγίας, ρήξης του τυμπάνου και κάκωσης του μηχανισμού της ακοής.

Πριν την επίσκεψή σας για καθαρισμό συνιστάται η χρήση φαρμακευτικών σταγόνων που μαλακώνουν το κερί ή κάποιου ελαιώδους διαλύματος όπως το baby oil.

el