Φωνομικροχειρουργική

Φωνομικροχειρουργική

Αντικείμενο της φωνομικροχειρουργικής είναι η αποκατάσταση, με σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, παθήσεων του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών. Κάθε βραχνάδα και αλλαγή στην χροιά της φωνής η οποία διαρκεί για πάνω από τρείς εβδομάδες χρειάζεται ενδοσκοπικό έλεγχο. Πολύποδες λάρυγγα, κύστεις και χρόνιες αλλοιώσεις λόγω του καπνίσματος (λευκοπλακία, οίδημα Reinke, κλπ) είναι συχνές παθήσεις που επηρεάζουν τη φωνή των ασθενών.

Όλες αυτές οι βλάβες μπορούν να διορθωθούν με τη φωνομικροχειρουργική. Χρησιμοποιώντας χειρουργικό μικροσκόπιο (μικρολαρυγγοσκόπηση) καθώς και Laser CO2, μάς δίνεται η δυνατότητα λεπτών επεμβάσεων, χωρίς αιμορραγία και χωρίς να καταστρέφονται υγιείς ιστοί του λάρυγγα. Μετεγχειρητικός πόνος δεν υπάρχει και η διάρκεια νοσηλείας συνήθως είναι μερικές ώρες.

Οι ακριβείς και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της σύγχρονης φωνομικροχειρουργικής την έχουν πλέον καθιερώσει ως την ενδεδειγμένη μέθοδο για την πλειοψηφία των χειρουργικών παθήσεων του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών

el