Ενδοσκοπική Εξέταση

Ενδοσκοπική Εξέταση

Τι είναι η ενδοσκόπηση;

Η ενδοσκόπηση είναι η εξέταση της μύτης και του λαιμού με τη χρήση κάμερας. Αυτό επιτρέπει πολύ πιο αναλυτική εξέταση και μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια

Πως γίνεται;

Είναι απλή και σύντομη διαδικασία και δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία από τον ασθενή. Ο γιατρός τοποθετεί πολύ λεπτή κάμερα στη μύτη του ασθενούς ο οποίος μπορεί να αναπνέει και να μιλά κανονικά. Μάλιστα μπορεί να παρακολουθεί στην οθόνη την εξέταση και να συμμετέχει.

Είναι ασφαλής;

Η ενδοσκόπηση είναι απόλυτα ασφαλής μέθοδος εξέτασης στην οποία μπορούν να υποβληθούν όλοι οι ασθενείς ακόμα και συνεργάσιμα μικρά παιδιά πάνω από 4 ετών. Στα παιδιά μάλιστα είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος εξέτασης για κρεατάκια

Ενδοσκόπηση Ρινός - Ρινοφάρυγγα

Επισκοπείται όλο το κύτος της μύτης, εντοπίζονται τα στραβά τμήματα του διαφράγματος, η υπερτροφία των ρινικών κόγχων, η ύπαρξη ρινικών πολυπόδων κι εξετάζονται τα στόμια των ιγμορείων και η οροφή της μύτης όπου βρίσκεται και το αισθητήριο όργανο της όσφρησης. Στο βάθος της μύτης ελέγχονται τα στόμια των ευσταχιανών σαλπίγγων για τη λειτουργικότητά τους καθώς και η περιοχή του ρινοφάρυγγα όπου βρίσκονται οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια).

Ενδοσκόπηση Στοματοφάρυγγα -Υποφάρυγγα

Εξετάζεται ο φάρυγγας και η περιοχή πίσω από τις αμυγδαλές, η ρίζα της γλώσσας μέχρι και τα γλωσσοεπιγλωττιδικά βοθρία καθώς και τα πλάγια τοιχώματα για την ύπαρξη φλεγμονής, αποστήματος ή ξένου σώματος.

Ενδοσκόπηση Λάρυγγα

Ελέγχεται η ανατομία και η κινητικότητα των φωνητικών χορδών κι εντοπίζονται βλάβες που προκαλούν βράγχος φωνής και δυσφωνία. Με τη δοκιμασία κατάποσης εξετάζεται η συνεργασία των μυών που συμμετέχουν στο μηχανισμό της κατάποσης κι εκτιμάται η λειτουργικότητά τους σε χρόνιες νευρομυικές παθήσεις. Αναγνωρίζονται πιθανές βλάβες στο λάρυγγα από Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, από κακή χρήση φωνής και από επιζήμιες συνήθειες όπως το κάπνισμα.
Στο ιατρείο η εξέταση γίνεται με χρήση εύκαμπτου ή/και άκαμπτων ενδοσκοπίων. Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα εάν το επιθυμεί να παρακολουθεί στο μόνιτορ την εξέταση και να συμμετέχει καθώς μπορεί να αναπνέει και να μιλά κανονικά.

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία από τον ασθενή και η όλη διαδικασία της ενδοσκόπησης διαρκεί 5-10 λεπτά. Μπορεί να γίνει και σε συνεργάσιμα παιδιά άνω των 4 ετών 

el